Flytte til land uten avtale om dobbeltbeskatning

Publisert: 02.05.2023

Hva skjer hvis man flytter til et land hvor det finnes ingen avtale om dobbeltbeskatning (for eksempel Dubai, hvor i tillegg det er ingen skatt). Er det sånn at man må betale skatt til Norge i 3 år etter at man er flyttet fra Norge (ref. til "Opphør av skattemessig bosted ved utflytting fra Norge). Hvordan kan man unngå dette? Stemmer det også, at du ikke kan ha barn som bor i Norge da (ref. "at du eller dine nærstående ikke disponerer bolig i Norge)?

Svar:

Du nevner en del problemstillinger. Det er et uttrykk for at det er de konkret forhold som er avgjørende. Det viktigste er bosted. Dit en melder flytting, er også en bosted. Men det må være reelt. I vurderingen av om en flytting er reell eller ikke, tar en også hensyn til hvor resten av familien er bosatt. Ellers må en konkret vurdere aspektene ved ditt konkret tilfelle. Det kreves det en mer inngående vurdering av dine individuelle forhold.

Med vennlig hilsen, advokat Ådne Jareld

Del denne artikkelen: