Folketrygden og opphold i utlandet

Publisert: 05.04.2022

Beholder vi medlemskapet i folketrygden eller må vi melde utflytting? Jobben sender mannen til et kontor i et EØS land, varighet under 12 mnd med familien, med lønn fra Norge og han må tilbake til Norge månedlig. Barna vil gå på skole i det nye landet og jeg tar permisjon fra jobb uten lønn. Oppholdet blir fra september til juni. Ønsker å unngå utmelding fra folketrygden hvis ikke nødvendig, beholde barnetrygd, etc. Vi beholder hus i Norge og kan fortsette å være folkeregistrert på den adressen.

Svar:

Ved midlertidig fravær fra Norge som ikke er ment å vare mer enn 12 måneder, regnes vedkommende fortsatt som bosatt her.

Med vennlig hilsen, advokat Ådne Jareld

Del denne artikkelen: