Føringer i testament

Publisert: 03.03.2023

Gift par med 1+ 2 særkullsbarn. Etter hvert vil tiden komme da vi skal flytte i annen egnet bolig eller en av oss dør. Kan vi i vårt testamente ha en betingelse at den av barna som skal overta boligen ikke kan leie/låne den bort. Hvis noen skal bo i boligen må det være arvtaker eller hans barn. Hvis det er mulig med denne betingelsen må dette gjelde for et visst antall år, forslag på hvor mange?

Svar:

Testamenter som skal legge føringer på disponering av eiendeler etter dere har falt fra kan være svært komplekst, både å opprette slik at dere får det slik dere ønsker dere, men også for arvingene å forholde seg til. Det er mange faktorer dere bør vurdere, før dere legger slike føringer. Jeg vil anbefale dere å rådføre dere med en advokat slik at et testamente kan opprettes basert på deres konkrete ønsker og behov. Det er ikke mulig å gi dere konkret rådgivning utelukkende basert på de opplysningene som gis her.

Med vennlig hilsen, advokat Cathrine Rieber-Mohn

Del denne artikkelen: