Fortrinnsrett på fast stilling?

Publisert: 17.08.2022
Emneord: ,

Jeg er konsulent hos Manpower og er leid ut til et selskap. Dette selskapet har nå utlyst en fast stilling i samme posisjon som stillingen jeg har. Jeg har 7 mnd av igjen av kontrakten, har jeg fortrinnsrett på den utlyste stillingen? Det er samme oppgavene og de trenger en til ansatt .

Svar:

Selv om du er leid inn til bedriften og utfører arbeidsoppgaver som skal dekkes av den nye stillingen, vil du dessverre ikke ha fortrinnsrett til den utlyste stillingen, men må søke på vanlige vilkår. Hvis du får jobbtilbud kan du takke ja, men må påregne oppsigelsestid fra stillingen hos Manpower. Utleier kan ikke begrense dine muligheter for ansettelse i innleiebedriften, ut over det som følger av de alminnelige oppsigelsesreglene.

Med vennlig hilsen, advokat Vibeke Lærum

Del denne artikkelen: