Fortrinnsrett til ny ansettelse i samme virksomhet

Publisert: 04.04.2023

Jeg går på arbeidsavklaringspenger (AAP). Det er usikkert om jeg kan komme tilbake til den stillingen jeg hadde tidligere. Jeg studerer, med støtte fra NAV, og vil bli kvalifisert for annen jobb innenfor samme bedrift. Jeg skal begynne med arbeidsutprøving i løpet av våren. Nå dukker det opp en stilling (50%) i bedriften, som jeg med min videreutdanning er kvalifisert for. Kan jeg ha fortrinnsrett til denne stillingen i og med at det kan være veien tilbake til jobb for min del eller er det kun opp til arbeidsgiver?

Svar:

Ut fra det du beskriver, har du dessverre ikke fortrinnsrett i medhold av arbeidsmiljøloven §14-2 eller §14-3 til denne stillingen.

Men det er mulig at din arbeidsgiver likevel har plikt til å tilby deg denne stillingen, som følge av arbeidsgivers tilretteleggingsplikt, jf. arbeidsmiljøloven § 4-6.

Du bør uansett starte med å gi uttrykk (skriftlig), for at du ønsker denne stillingen.

Med vennlig hilsen, advokat Torbjørn Evjenth

Del denne artikkelen: