AAP

Innhold

Jeg ønsker erstatning for feil begått av NAV

15. jul 2024 · spørsmål

I 2022 var jeg på sykepenger, fra 01.2023 skulle jeg få AAP. NAV nektet å betale AAP etter utløp av sykepenger, men godkjente utbetaling fra november 2023. NAV behandlet søknaden i 7 måneder. Sykdommen min var onkologisk. Jeg ble forlatt av NAV uten økonomisk støtte. Jeg ble dirigert feil av NAV helt fra starten, noe som førte til at min psykiske og fysiske tilstand falt sammen. Denne perioden har gjort meg i økonomisk ruin og jeg har gjeld og kredittmerker. Jeg vil ha erstatning for skadene jeg er påført.

Les mer

Kan jeg jobbe deltid i utlandet hvis jeg mottar trygdeytelser?

01. jul 2024 · spørsmål

Jeg er for tiden 100 prosent sykemeldt, har søkt om AAP. Jeg har tenkt å søke deltidsjobb i Spania på rundt 40 prosent. Lurer på om jeg kan ta med meg 60 prosent AAP/uføretrygd fra Norge hvis jeg jobber i Spania?

Les mer

Avslag på uføretrygd, stanset AAP

28. jun 2024 · spørsmål

Jeg har fått avslag på uføretrygd, og som følge av avslaget ble AAP stanset. Dette til tross for at jeg er under behandling, utredning og er syk.

Les mer

Tilrettelegging for arbeidstaker med redusert arbeidsevne

29. nov 2023 · spørsmål

En ansatt kan ikke jobbe i sin opprinnelige stilling av helsemessige årsaker. Den ansatte har nå omskolert seg til nytt yrke, mottar AAP og har hele tiden fått arbeidet i alternative stillinger i bedriften samtidig med studier. Nå når den ansatte er ferdig med sin utdannelse, vil den ansatte ha fortrinnsrett til ansettelse i helt ny stilling som ansatte nå er kvalifisert for? Hvor sterkt står AML § 4-6, særlig om tilrettelegging for arbeidstakere med redusert arbeidsevne?

Les mer

Fortrinnsrett til ny ansettelse i samme virksomhet

04. apr 2023 · spørsmål

Jeg går på arbeidsavklaringspenger (AAP). Det er usikkert om jeg kan komme tilbake til den stillingen jeg hadde tidligere. Jeg studerer, med støtte fra NAV, og vil bli kvalifisert for annen jobb innenfor samme bedrift. Jeg skal begynne med arbeidsutprøving i løpet av våren. Nå dukker det opp en stilling (50%) i bedriften, som jeg med min videreutdanning er kvalifisert for. Kan jeg ha fortrinnsrett til denne stillingen i og med at det kan være veien tilbake til jobb for min del eller er det kun opp til arbeidsgiver?

Les mer

Betalt overtid for pålagte møter med AAP

20. jun 2022 · spørsmål

Eg jobbar 80%, og har 20% arbeidsavklaring/sjukmeldt. Det er kveldsmøte o.l. i bedrifta. Har eg rett på overtidsbetalt når eg deltar på desse? Har til no ikkje ført opp ein time kveldsmøte på timelista eller meldekort, då eg ville mista AAP for å ha overstige 80%. Det er pålagde møter på ein time her og der. Det er blitt til mange etterkvart. Vanlegvis leverer vi overtidslistene no/kvar sjette månad.

Les mer