AAP

Innhold

Kommunalt lån mens man venter på AAP

14. aug 2018 · spørsmål

Har man krav på krisehjelp eller evt gratis kommunalt lån, under påvente av ferdigbehandlet AAP-søknad? Den aktuelle personen har ikke fått utbetalt penger siden februar, da sykepengene tok slutt, men AAP-søknaden er levert for bare tre uker siden. Personen er nylig separert. Legen har skrevet brev med anbefaling om AAP

Les mer