AAP

Innhold

Tilrettelegging for arbeidstaker med redusert arbeidsevne

29. nov 2023 · spørsmål

En ansatt kan ikke jobbe i sin opprinnelige stilling av helsemessige årsaker. Den ansatte har nå omskolert seg til nytt yrke, mottar AAP og har hele tiden fått arbeidet i alternative stillinger i bedriften samtidig med studier. Nå når den ansatte er ferdig med sin utdannelse, vil den ansatte ha fortrinnsrett til ansettelse i helt ny stilling som ansatte nå er kvalifisert for? Hvor sterkt står AML § 4-6, særlig om tilrettelegging for arbeidstakere med redusert arbeidsevne?

Les mer

Fortrinnsrett til ny ansettelse i samme virksomhet

04. apr 2023 · spørsmål

Jeg går på arbeidsavklaringspenger (AAP). Det er usikkert om jeg kan komme tilbake til den stillingen jeg hadde tidligere. Jeg studerer, med støtte fra NAV, og vil bli kvalifisert for annen jobb innenfor samme bedrift. Jeg skal begynne med arbeidsutprøving i løpet av våren. Nå dukker det opp en stilling (50%) i bedriften, som jeg med min videreutdanning er kvalifisert for. Kan jeg ha fortrinnsrett til denne stillingen i og med at det kan være veien tilbake til jobb for min del eller er det kun opp til arbeidsgiver?

Les mer

Betalt overtid for pålagte møter med AAP

20. jun 2022 · spørsmål

Eg jobbar 80%, og har 20% arbeidsavklaring/sjukmeldt. Det er kveldsmøte o.l. i bedrifta. Har eg rett på overtidsbetalt når eg deltar på desse? Har til no ikkje ført opp ein time kveldsmøte på timelista eller meldekort, då eg ville mista AAP for å ha overstige 80%. Det er pålagde møter på ein time her og der. Det er blitt til mange etterkvart. Vanlegvis leverer vi overtidslistene no/kvar sjette månad.

Les mer