Arbeidsavklaringspenger

Innhold

Karantenetid før AAP

21. jun 2024 · spørsmål

Jeg lurer på rettigheter i forhold til arbeidsavklaringspenger når jeg sier opp jobben selv. Er det en form for karantenetid før jeg kan søke om det da?

Les mer

Oppsigelse av arbeidstaker som har gått over på AAP

22. apr 2024 · spørsmål

Kan arbeidsgiver kreve å si opp en arbeidstaker, som nylig har gått over på APP etter 3 mnd. permisjon u/lønn? Det har vært gradert tilbakeføring i jobb i 40 % i sykemeldingsperioden. Men ved max tid ikke har stabilisert helsen nok til å starte i 100 % jobb enda. Arbeidstaker kan fint gjennomføre sine arbeidsoppgaver og den rollen vedkommende er ansatt i. Men trenger mer tid for styrke helsen og det er store muligheter for at arbeidstaker kan stå i 100 % på sikt. Hva er arbeidstakers rettigheter?

Les mer

Urimelige regler på arbeidstiltak?

22. apr 2024 · spørsmål

Jeg mottar i dag AAP fra Nav og har startet opp med mitt tredje forsøk i et avklaringstiltak. Jeg lurer på hvilken regler tiltaksarrangør kan pålegge meg som deltaker på et tiltak Nav er bestilleren av? Jeg leste kontrakten jeg må signere der det står at det er ikke tillatt å bruke mobil og lurer på om det er noe de har lov å nekte meg? Jeg leste også at ved sykdom de første 2 månedene kreves sykemelding. Egenmelding kan benyttes i opp til 3 dager opptil 2 ganger i året. Stemmer dette?

Les mer

Kan arbeidstaker på AAP selv øke stillingsprosenten?

15. mar 2024 · spørsmål

Når en ansatt har gått over til arbeidsavklaringspenger, og har vært sykemeldt i 40-50 % det siste året, kan vedkomne kreve å kunne øke arbeidsmengden sin til 60, 70 eller 80 %, ved å skrive timer? (opprinnelig stilling var på 100 %)

Les mer

Starte AS når man går på AAP

02. mai 2023 · spørsmål

Jeg går på AAP og mottar forsikring på grunn av arbeidsuførhet for øyeblikket. Men er det mulig for meg å starte et AS under mitt navn, men noen andre som styrer dette uten at det går ut over min personlige økonomi?

Les mer

Fortrinnsrett til ny ansettelse i samme virksomhet

04. apr 2023 · spørsmål

Jeg går på arbeidsavklaringspenger (AAP). Det er usikkert om jeg kan komme tilbake til den stillingen jeg hadde tidligere. Jeg studerer, med støtte fra NAV, og vil bli kvalifisert for annen jobb innenfor samme bedrift. Jeg skal begynne med arbeidsutprøving i løpet av våren. Nå dukker det opp en stilling (50%) i bedriften, som jeg med min videreutdanning er kvalifisert for. Kan jeg ha fortrinnsrett til denne stillingen i og med at det kan være veien tilbake til jobb for min del eller er det kun opp til arbeidsgiver?

Les mer

Arbeidsgiver ønsker oppsigelse pga AAP

19. aug 2022 · spørsmål

Jeg har nå fått innvilget AAP etter å ha vært sykemeldt i ett år. Jobben min trenger folk i stillingen min og vil ikke godkjenne permisjon uten lønn. De vil helst si meg opp, men har ikke grunnlag for å kunne si meg opp og spør meg derfor pent om jeg kan si opp jobben. Pga sykdommen min kommer jeg heller ikke tilbake i den jobben jeg har nå. Det jeg lurer på er hva skjer hvis jeg sier opp jobben selv, hva er rettighetene mine oppi alt dette? Hva skjer hvis jeg nekter å si opp?

Les mer

Betalt overtid for pålagte møter med AAP

20. jun 2022 · spørsmål

Eg jobbar 80%, og har 20% arbeidsavklaring/sjukmeldt. Det er kveldsmøte o.l. i bedrifta. Har eg rett på overtidsbetalt når eg deltar på desse? Har til no ikkje ført opp ein time kveldsmøte på timelista eller meldekort, då eg ville mista AAP for å ha overstige 80%. Det er pålagde møter på ein time her og der. Det er blitt til mange etterkvart. Vanlegvis leverer vi overtidslistene no/kvar sjette månad.

Les mer

Oppsigelse når man er på AAP

05. apr 2022 · spørsmål

Kan dere si noe om hva som gjelder ved oppsigelse av ansettelsesforhold for arbeidstaker og arbeidsgiver når arbeidstaker er på arbeidsavklaringspenger og den aktuelle stillingen i kommunen er blitt besatt for over et år siden? Kan arbeidstaker be om å få redusere stillingen sin, og må arbeidsgiver i så tilfelle godta det?

Les mer

Beholde AAP i utlandet

18. jan 2022 · spørsmål

Jeg er 52 år å har fast jobb i Norge. Jobber 60 % og får 40 % AAP. Det ser ut som jeg får redusert uføre 40 %. Jeg har leilighet i Tyrkia og lurer på viss jeg slutter å jobbe og selger leiligheten min i Oslo og flytter permanent til Tyrkia. Hva bør jeg tenke på ift folketrygden, pensjon osv.

Les mer