Fremtidsfullmakt

Publisert: 03.10.2023
Emneord: ,

Jeg er 81 år og kona 80 år. Hun blir etter min vurdering mer og mer dement. Hva må til for at en av våre tre døtre kan ta seg av boet dersom jeg dør før henne, hun ikke er umyndiggjort og det ikke er avtalt noe angående boet?

Svar:

Døtrene vil være livsarvinger etter deg, og har visse rettigheter dersom det fremstår som at din ektefelle ikke kan overta boet til uskiftet bo. Hun kan også gi fullmakt til en av døtrene.

Men det er noe vanskelig om hun er vurdert som helt frisk og motsetter seg dette. Jeg anbefaler at det uansett opprettes en fremtidsfullmakt nå, som gir en av døtrene rett til å håndtere hennes økonomiske og juridiske forpliktelser, herunder arveoppgjør/skifte av uskiftebo og forskudd på arv.

Med vennlig hilsen, advokat Trude Stormoen

Del denne artikkelen: