Fri rettshjelp til samværssaker

Publisert: 01.12.2023

Fri rettshjelp? Samvær.

Svar:

Fri rettshjelp i samværssaker er behovsprøvd. Det betyr at det er forbeholdt personer og husholdninger med begrenset økonomi.

Grensene i 2023 er inntekt under kr. 350 000,- om du er enslig, eller samlet inntekt under kr. 540 000,- for samboere/ektefeller og i begge tilfelle er det også en formuesgrense på kr. 150 000,-.

Hvis du kontakter en advokat vil de avklare for deg om du har krav på fri rettshjelp i saken din, og advokaten vil søke om fri rettshjelp for deg.

Med vennlig hilsen, advokat Cathrine Rieber-Mohn

Del denne artikkelen: