Frivillig gjeldsordning

Publisert: 07.07.2023

Jeg har søkt om personlig konkurs. Jeg ønsker en total avskrivning av min gjeld /sekvestrering. I følge NAV finansiell rådgivning og Namsfogden eksisterer ikke denne prosessen i Norge. I stedet har de tilbudt meg et gjeldsoppgjørsprogram med avbetalinger på 3500 NOK gjennom de neste 5-10 år. Stemmer dette? Total gjeld var 2,5 mill NOK, avbetalt gjeldt er 934 000 NOK og restgjelden er 1,2 mill NOK

Svar:

Det stemmer at det aktuelle alternativet for deg i Norge er gjeldssannering gjennom en frivillig gjeldsordning. Det blir da inngått en nedbetalingsavtale mellom deg og dine kreditorer (via namsmannen) basert på dine inntekter og utgifter. Dersom avtalen etterleves vil restgjelden etter denne perioden slettes.

Med vennlig hilsen, advokat Alina Drazkowski

Del denne artikkelen: