Gave som særeie

Publisert: 11.03.2022

Ang. pengegave til barn/ arvinger. Du skriver at man kan skrive er gavebrev hvor man uttrykker ar gaven skal være særeie. Må dette tinglyses eller bevitnes for å ha gyldighet?

Svar:

Det er giveren eller arvelateren som bestemmer om noe skal være særeie for mottaker av en gave. For gaver gjelder det i utgangspunktet ikke noe formkrav slik det gjør for testamenter. For arv er kravet at det gjøres i et testament.

Forskudd på arv eller gaver er ikke særskilt nevnt ekteskapsloven § 48. For å være sikret at gaven blir behandlet som særeie etter arvelater/gavegivers død, kan det være fornuftig å lage gavebrev i testaments form. Altså at det er signert samtidig av to vitner (ikke gavemottaker eller andre arvinger) og kalt testament, for å være helt sikker. Da kan man gjerne også samtidig bestemme at også fremtidig arv skal være barnas særeie.

Det kan være lurt å få barnas underskrift på testamentet, slik at de bekrefter at de er kjent med innholdet. Dette kan forebygge konflikter senere, om de først blir kjent med at en arving har mottatt gave etter at giveren er død.

Med vennlig hilsen, advokat Cathrine Rieber-Mohn

Del denne artikkelen: