Gjeldsordning ved dårlig helse

Publisert: 11.04.2023

Jeg har fått innvilget gjeldsordning, som løper i fem år. Helsen min er veldig dårlig, og blir bare dårligere. Dette er en stor belastning for meg. Det vil i løpet av gjeldsorningsperioden bli lite/ingenting til overs til fordeling mellom kreditorer. Jeg føler at det er umennskelig å ha dette gående, i tillegg til min alvorlige sykdom. Er det mulig på noen måte å få avsluttet gjeldsordning, pga. helsesituajonen min, og få slettet gjeld på samme måte om den hadde fortsatt?

Svar:

Nei, hvis gjelden skal slettes vil gjeldsordningen måtte fortsette ut avtalt periode. Dersom du har fått svekket evne til å oppfylle gjeldsordningen ifht. når den ble innført, må du eventuelt begjære endring av gjeldsordningen.

Med vennlig hilsen, advokat Alina Drazkowski

Del denne artikkelen: