Har eksen rett på leieinntekter fra utleiedel fra felles bolig etter at han flyttet ut?

Publisert: 28.08.2023

Etter vårt samlivsbrudd flyttet eksen ut og jeg ble boende i huset. På grunn av dårlig kjemi og kommunikasjon kjøpte jeg han ut først i desember 2022, 3,5 år etter bruddet. I huset har vi en utleiedel. Inntekten på denne har de fire siste årene gått inn på min konto. Dette fordi jeg alene har betjent hele lånet, betalt alle kommunale avgifter, pluss strøm. Min eks mener nå at han har krav på 50% av inntektene på hybelen. Dette høres feil ut for meg, da han ikke har hatt noen utgifter. Hva er rett?

Svar:

Det kommer an på flere faktorer. Noen avtaler at den ene parten blir boende i fellesbolig mot at hun/han dekker alle eierkostnader, og deretter gjøres det en endelig avregning (pro & contra oppgjør) i forbindelse med selve oppgjøret, når boligen selges eller overtas av den ene parten. Nedbetaling av lånet er blant det som hensyntas da. Andre avtaler at hver dekker sin andel av eierkostnadene, mens den som blir boende betaler husleie for den andelen av boligen han/hun "leier" av den andre, som om boligen var leid ut på vanlig måte på det åpne marked.

Det kan hende man kan anse det slik at du har disponert hele boligen, - med dertil eget valg om hvorvidt utleiedelen skulle leies ut eller ikke. Noen har behov for å bruke utleiedelen selv, i perioder, eller velger å la den stå tom for å slippe å ha andre boende tett på, og leier kun ut når de er økonomisk behov for det.

Hvis leieinntektene er brukt til nedbetaling av lånet, har kanskje han fått sin andel av beløpet allerede, i form av lavere boliglån som skulle innfris før han ble kjøpt ut. Uansett har han ikke krav på noe andel av leieinntektene for perioden etter at han ble kjøpt ut.

Med vennlig hilsen, advokat Katharina Vig Lunde

Del denne artikkelen: