Har ektefellen krav på verdier fra leilighet kjøpt før ekteskapet ved en eventuell skilsmisse?

Publisert: 23.06.2023

Jeg giftet meg nylig i 2023. Jeg har kjøpt leilighet med et familiemedlem i 2019 hvor vi eier 50% hver. Den kjøpte leiligheten leier vi ut for øyeblikket, og bruker leieinntektene til å betale lånet og osv. Jeg bor med ektefellen i en leid leilighet et annet sted. Det jeg lurer på er: hvis det skulle oppstå skilsmisse har vedkommende krav på min tidligere leilighet? Ved salg om et år eller fremover, er 50% andelen kun mitt ? Eller bør vi skrive særeie?

Svar:

Ved en skilsmisse vil ikke din tidligere ektefelle ha krav på å overta din andel av leiligheten du kjøpte i 2019, men hun/han kan ha krav på en del av verdien av den. Den beholdne verdien av de nettoverdiene du hadde ved ekteskapsinngåelsen, kan du imidlertid holde utenfor deling. Du bør derfor nå finne, og gjerne dokumentere, verdien av leiligheten og trekke fra gjelden for å finne nettoverdiene i leiligheten på tidspunktet for inngåelsen av ekteskapet. Det samme gjelder for andre verdier du eide ved inngåelsen av ekteskapet. Den lånefinansierte delen av din andel av leiligheten, er ikke skjevdelingsmiddel, og skal derfor som et utgangspunkt likedeles. Avkastning av en leilighet som er skjevdelingsmiddel, slik som leieinntekter, skal kunne skjevdeles sammen med nettoverdien av selve leiligheten. Når det imidlertid kun er deler av gjenstanden som anses som skjevdelingsmiddel, vil det nok måtte foretas en avregning, slik at kun deler av nedbetalingen av lånet som stammer fra leieinntekter kan skjevdeles med leiligheten. Det er fordi kun deler av leieinntektene kan regnes som avkastning av skjevdelingsmiddel.

Dersom det fastsettes særeie for din andel av leiligheten, vil avkastning/leieinntekter også være særeie.

Det kan oftere oppstå tvister om skjevdelingskrav, og det kan være vanskeligere å regne ut og dokumentere hvor store verdier som kan holdes utenfor deling. Det kan derfor være hensiktsmessig å opprette særeie for din andel av leiligheten dersom du ønsker større sikkerhet for å kunne beholde hele verdien av leiligheten ved en skilsmisse.

Med vennlig hilsen, advokat Nina Oskarsson

Del denne artikkelen: