Har jeg krav på lønn for vakt som er satt opp ved en feil?

Publisert: 15.09.2023

Jeg ble satt opp på vakt 23-07. Jeg møtte opp, skiftet, logget inn klar til å begynne, men da var den andre nattevakten bak kassen. Han fortalte at det hadde vært en feil, og han hadde gitt beskjed til daglig leder tidlig om morgenen samme dag, men jeg hadde ikke fått noe beskjed fra leder. Rett etter at jeg hadde logget meg inn ble vakten inne på appen fjernet av sjefen. Jeg sendte ham melding, men han svarte ikke. Har jeg krav på lønn for vakten?

Svar:

Hvis denne vakten er å anse som en avtalt arbeidstid, så vi du har krav på lønn for denne arbeidstiden etter alminnelige avtalerettslige prinsipper.

Med vennlig hilsen, advokat Ådne Jareld

Del denne artikkelen: