Har kreditor krav på diettgodtgjørelse etter frivillig gjeldsordning?

Publisert: 03.10.2023

Jeg har frivillig gjeldsordning. Jeg jobber turnus hvor det betales diett, det blir etterbetalt på lønn. Hvem skal ha disse pengene, kreditor eller skyldner?

Svar:

En frivillig gjeldsordning (etter gjeldsordningsloven) er en avtale mellom deg som skyldner og dine kreditorer. Gjeldsordningsloven har regler som sier noe om vilkår for gjeldsordning og om skyldnerens plikter i gjeldsordningsperioden. Siden en frivillig gjeldsordning er en avtale mellom partene, så vil avtalens innhold være bestemmende for hvordan dine inntekter skal bli fordelt. Vanligvis vil slike avtaler være formulert slik at du skal beholde et beløp til dekning av rimelige og nødvendige utgifter til livsopphold. Satsene til vanlig forbruk er normalt standardiserte og justeres årlig. Satsene fra 1. juli 2023 finner du her: https://www.regjeringen.no/no/tema/forbruker/gjeldsordning/livsoppholdssatser/id691824/
I tillegg dekkes boligutgifter, og det er regler for ekstraordinære utgifter til elektrisitet. Er du i tvil om hva som gjelder for din gjeldsordningsavtale, så ta kontakt med namsmannen for veiledning. Du kan evt. også be om endring av gjeldsordningen slik at det presiseres hvordan denne inntekten skal behandles. Diettgodtgjørelse er ment å dekke kostnader til livsopphold på arbeidsreise. Det betyr at det kan være et overskudd i godtgjørelsen, altså at du får betalt mer enn det koster deg. Godtgjørelsen vil også inneholde dekning av utgifter som dekkes av livsoppholdssatsen. Det er derfor langt fra sikkert at du kan beholde hele godtgjørelsen selv. Jeg vil gjerne understreke at det er veldig viktig at du behandler denne inntekten riktig i forhold til gjeldsordningsavtalen og i forhold til kreditorene. Be heller om en endring for mye enn for lite. Det er langt fra uvanlig at kreditorer ber om at gjeldsordninger blir opphevet, og det vil normalt få store konsekvenser for deg.

Med vennlig hilsen, advokat Christian Grahl-Madsen

Del denne artikkelen: