Har søster krav på arv?

Publisert: 05.04.2022

Jeg er enslig og barnløs, skal forhåpentligvis leve mange år til, men jeg har begynt å tenke litt på arv. Jeg har en søster som har dårlig styr på økonomien sin, hun og samboer er/har vært gjennom gjeldssanering og jeg synes hun utnytter foreldrene våre litt for mye økonomisk og sløser. Jeg tror alt blir greit i forhold til arv fra våre foreldre når den tid kommer, men jeg lurer på om jeg har noen pliktarv til min søster? Eller kan jeg skrive et testamente og testamentere til «hvem som helst»?

Svar:

Det er kun ektefelle og livsarvinger som har rett til minstearv/pliktdelsarv. Som enslig og barnløs, kan du derfor testamentere til hvem du vil, helt ubundet av slektsforhold. Du har altså ingen "pliktdelsarv" til din søster.

Med vennlig hilsen, advokat Trude Stormoen

Del denne artikkelen: