Høy skatt pga erstatningsutbetaling

Publisert: 17.04.2023

Fikk yrkesskadeerstatning og noe av dette skal det skattes av. Hvor mange år fordeles dette normalt på? Jeg fikk alt på ett år og må da betale mye mer siden inntekt ble så høy att trinnskatten økte veldig.

Svar:

Jeg mangler en del informasjon i saken din, men generelt kan man si at forsikringsselskapet vanligvis rapporterer hele erstatningsbeløpet i det året utbetalingen skjer, men slik at det spesifiseres hvor stort inntektstapet er for det enkelte år tilbake i tid. Videre skal skatten fastsettes og betales i det året du får utbetalt erstatningen. Skatteberegningen følger regler og satser som gjaldt for de aktuelle inntektsårene tilbake i tid. Dersom forsikringsselskapet ikke rapporterte inntektstapet for det enkelte år, blir skatten for høy som i ditt tilfelle. Du bør kontakte skattekontoret for å forsikre deg om at skatten blir korrekt, ev. en skatterådgiver.

Med vennlig hilsen, advokat Hilde Gamkinn

Del denne artikkelen: