Huseier holder igjen penger for møbler

Publisert: 13.01.2023

- Leide bolig 01.09.21-31.08.22 i Narvik - 10 000 dep, ikke innbetalt, huseier utsatte å sette opp dep konto - ved utflytting (16.06.22), solgte møbler for 4000kr - 08.22, huseier krevde å bet. mindre pga dårlig utvask. - beskrevet som mer og mer skittent hver gang (fra det er ok til vi brukte flere timer på å vaske) - Vi foreslo 3000 kr for møblene, hun betalte 2500 kr for møblene 11.10.22 Har hun lov til dette, eller kan vi kreve de siste 500 kr?

Svar:

Hvis dere har inngått en avtale om prisen for møblene så er den bindende for begge parter. Man kan ikke heller uten videre motregne avtalene om møblene med andre forhold som angår leien.

Med vennlig hilsen, advokat Ida Helene Braastad Balke

Del denne artikkelen: