Hva blir riktig eierbrøk for samboere?

Publisert: 30.03.2023

Jeg og min samboer skal overta foreldrene hans sitt hus. Vi skal kjøpe oss inn med det vi kan, og resten blir forskudd på arv til han. Eks; huset koster 10 millioner,vi kan få lån på 2,5 million hver og resten får han gjennom arv - min eierandel blir da 25 %. Vi tjener ca likt, har store oppussingsplaner frem i tid og har ikke mulighet til å fordele kostnader etter eierbrøk. Hvordan kan vi gjøre dette, hva blir riktig? Ved å fordele kostnader likt, kan en mulighet være å "kjøpe meg inn" i mer og mer av boligen?

Svar:

Dere har kommet betraktelig lengre enn det som er vanlig for de som funderer på dette spørsmålet.

Det jeg vil si er at du/dere tenker helt riktig omkring dette. Slik at man bør da sette opp en avtale på en slik eierbrøk som justeres i henhold til en slags fremdriftsplan som blir finansiert av dere begge. Det er allikevel fint mulig at det står en formell eierbrøk i grunnboken (kartverket) som er den eierbrøk dere sikter dere inn på, eventuelt kan denne justeres senere.

Det som kan være utfordrende ved slike avtaler er at det kan oppstå faktorer som gjør at avtalen bør endres som barnepass, helsesituasjon med mere. Her er mitt råd at dette bør man ha takhøyde for slik at dette ikke påvirker det endelige resultatet.

Jeg vil anbefale at man setter den eierbrøken i boligen/kartverket allerede ut i fra tiltenkt plan for oppussing/finansiering.

Om det skjer forhold underveis som tilsier en endring av avtalen så kan dette eventuelt gjøres i etterkant.

Med vennlig hilsen, advokat Stig Rune Østgaard

Del denne artikkelen: