Flere filtre

Kompetanse

Rolle

Språkkunnskap

Eirik Nygård Monsen

Advokatfirmaet Monsen AS

Tilbyr juridisk bistand innen en rekke ulike rettsfelt, men har særlig kompetanse innen idretts- og arbeidsrett, hvor han har opparbeidet seg særlig kompetanse og erfaring. Har bak seg over 10 års erfaring fra Norske Idrettsutøveres sentralorganisasjon og innehar flere verv som voldgiftsdommer i internasjonale organ, til eks. CAS (Court of Arbitration for Sport).

Roger Foyn

Advokatene Foyn & Co

Jeg har arbeidet mye med miljø-og inneklimaproblematikk på arbeidsplasser, herunder løsemiddel-og forgiftningsskader og har i flere år vært leder av et bredt sammensatt fagråd i regi av Arbeidsmiljøskaddes landsforening tilsluttet Norges hadikapforbund. I tillegg har jeg vært styremedlem og leder av foreningens Oslo-avdeling. Jeg har også hatt et mangeårig samarbeid med Landsforeningen for Trafikkskadde. Har bistått en rekke medlemmer av Politiforbundet og Utdanningsforbundet i forbindelse med personskader.

Jens Eirik Johnsen

Advokat Jens Eirik Johnsen

Omfattende kompetanse fra ulike offentlige etater, heri ledererfaring. Kompetanse på større kontraktsforhold, anskaffelser m.m. Prosedyreerfaring både innenfor sivilrett og strafferett.

Tove Julin Pettersen

Advokatfirmaet Finn AS

Jeg har lang og bred erfaring innen flere områder som berører fast eiendom, herunder kjøper- og selgertvister, plan- og bygningsrett, jordskifte/rettigheter i fast eiendom, husleierett, mm. Jeg har også særskilt kompetanse innen skatterett etter mange års erfaring fra Skatteetaten. Jeg har regelmessig bostyreroppdrag i konkursbo, og jobber med insolvens og restrukturering. I tillegg har jeg prosedert en rekke saker innen bl.a. arbeidsrettens og trygderettens område. Jobber fra Harstad og Tromsø.