Hva skjer med gjeld når låntaker dør?

Publisert: 27.11.2023

Hva skjer med gjeld når låntaker dør? Hvilket ansvar har gjenlevende familie?

Svar:

Dersom det gjennomføres et skifteoppgjør skal all gjeld som tilhørte avdøde innfris. Hvis boet overtas til privat skifte vil de arvingene som har "overtatt boet" som hovedregel også bli ansvarlige for gjelden. Det er derfor viktig å sjekke ut om det er nok midler i boet til å dekke gjelden før man overtar boet til privat skifte. Dersom det er mer gjeld enn verdier i boet kan man velge å ikke gjennomføre skifteoppgjøret og boet blir stående uoppgjort, et såkalt "flytende bo" men da får heller ingen rett til å råde over eiendelene i boet.

Det er viktig å være klar over at ingen automatisk "arver" gjeld. Dette skjer kun ved å overta boet til privat skifte.

Mer info om skifte av dødsboer kan du finne her https://www.domstol.no/no/dodsfall-arv-og-skifte/

Med vennlig hilsen, advokat Alina Drazkowski

Del denne artikkelen: