Hvem eier katter funnet i pappeske?

Publisert: 21.04.2023

Vi er en dyreorganisasjon, og rykket ut på et tilfelle av fraflyttede katter. Mor og far var stengt ute, 6 kattunger var stengt inne i en lukket pappeske, full med tepper (lite luft). Disse ble oppdaget etter 2 dager, og vi hentet dem inn dagen etter. Politiet var involvert. De var overlatt til å sulte eller kveles. 2,5 uker etter, blir vi kontaktet av "eier" som vil hente disse tilbake. Dette vil vi ikke pga. måten de var overlatt på. De var ikke chippet. Er ikke vi offisielt blitt eier av disse nå?

Svar:

Den som nå utgir seg for å være eier må under enhver omstendighet kunne sannsynliggjøre sitt eierskap. Dette ville gjeldt uavhengig hvordan kattene var blitt behandlet. Hvis eieren kan sannsynliggjøre eierskapet til kattene vil det bli et spørsmål om eieren kan sies å ha oppgitt eiendomsretten til kattene. Har eieren oppgitt eiendomsretten til kattene, vil dere som organisasjon ha mulighet til å være eieren av kattene.

Om eierskapet anses som oppgitt vil avhenge av omstendighetene rundt kattene og deres situasjon, f.eks. om de fremstod som eierløse eller at eieren har forlatt dem uten hensikt om å hente dem senere, og om det er andre forhold som peker på at eieren ikke ønsket å beholde dem. Det vil være en sammensatt vurdering av omstendighetene. Hvis kattene var etterlatt inne på eiendommen til vedkommende, kan det tyde på at eieren ønsket å hente dem senere, og at dette kun var midlertidig.

Om eieren har oppgitt eierskapet i denne saken kan ikke jeg ta stilling til med den informasjonen som er gitt, da det kan være flere omstendigheter som ikke er opplyst om som kan være relevant for vurderingen. Samtidig kan det være andre regelverk som spiller inn i denne saken, f.eks. om dyrevelferd, som kan påvirke hvilket handlingsrom dere har, selv om eieren har beholdt eierskapet til kattene. Jeg vil anbefale dere å undersøke nærmere det regelverket i tillegg til å avklare om eieren kan sies å ha oppgitt eiendomsretten til kattene.

Del denne artikkelen: