Hvem får egenkapitalen ved salg av leilighet?

Publisert: 13.01.2023

Eier en leilighet sammen med en annen, 50/50. Jeg lånte på min hytte (som jeg har særeie på) til egenkapitalen for å få finansiert leiligheten. Jeg betaler ned på dette lånet. Ved salg av leiligheten , tilfaller egenkapitalen i sin helhet til meg? Eller må det deles med den andre part. Det står ingen plass at egenkapitalen direkte var fra meg, men kan selvsagt spores tilbake til banken jeg lånte beløpet av, og som resten av leiligheten er finansiert i.

Svar:

Det bør opprettes en sameieavtale om de reelle eierforholdene dersom din egenkapital har gått inn til å dekke det totale lånet. Grunnen til dette er at eierandelene da ikke nødvendigvis samsvarer med betaling og dekning, og sameieloven har et utgangspunkt om like eierandeler om ikke annet fremgår. Hvis din egenkapital kun er benyttet inn til din andel av lånet, skal normalt ikke egenkapitalen tilfalle den andre parten. Men om det kan oppstå en tvist rundt dette bør det lages en avtale som klart beskriver hva som er de reelle betalingene og at dette skal hensyntas ved en evt. oppløsning av sameiet. En advokat kan bistå med å lage en slik avtale.

Med vennlig hilsen, advokat Ida Helene Braastad Balke

Del denne artikkelen: