Hvem skal betale avgifter på arvet eiendom?

Publisert: 08.11.2023
Emneord:

Det er testamentert to eiendommer til to av tre livsarvinger. Den tredje har fått testamentert en sum i kompensasjon for eiendom. Det er jo slik at man må betale tinglysningsgebyr og dokumentavgift der den enes arving andel trekkes fra. Hvem skal betale tinglysningsgebyr og dokumentavgiften for eiendommen - dødsboet eller den arvingen som har arvet eiendommen? Den som ikke arver eiendom er uenig i at dokumentavgift og tinglysningsgebyr skal belastes av dødsboet.

Svar:

Så lenge ikke annet er bestemt i testamentet, vil den som mottar arv være ansvarlig for eventuelle utgifter, skatt og gebyrer man påføres ved å motta arven. Det er normalt ikke noe som kan belastes dødsboet.

Med vennlig hilsen, advokat Trude Stormoen

Del denne artikkelen: