Hvilken arverett har samboere?

Publisert: 12.01.2024

Min samboer og jeg eier en bolig 50/50, og har felles boliglån. Hvis en av oss dør, vil da den gjenlevende kunne ta over eller innfri lånet til avdøde uten at det er skrevet noe testamentet? Vi har ingen barn og venter ingen.

Svar:

I dette tilfelle må se hen til at dere har en bolig i et sameie. Om den ene faller fra, vil eiendelen arves til vedkommende sine arvinger. I et slikt tilfelle vil det mest naturlig være at du overtar den andre sameiedelen. Dette kan man fremme krav om jfr. lov om sameige.

For deres tilfelle så vil ikke den andre samboeren har noen arverett, med mindre man oppretter et testament for dette.

Med mindre man ønsker å begunstige noen andre, er det klart en fordel om man oppretter et gjensidig testament for dere.

Med vennlig hilsen, advokat Stig Rune Østgaard

Del denne artikkelen: