Hvor skal jeg betale skatt?

Publisert: 07.12.2021

Jeg har fått jobb i Sveits etter endt studietid her nede nå 20. desember. Hvordan blir det da for meg med skatt? Ser at de trekker 7,5 % skatt på lønnen min og i tillegg til det så trekker de «social security» og pensjon på toppen av det. Så må jeg også skaffe meg helseforsikring. Betaler jeg da til Norge mellomlegget som vil være på 20-25 % ekstra skatt på toppen av alt det Sveits trakk? Får man da igjen noe på skatten i såfall? For det er veldig vanskelig å kunne leve i Sveits med så store trekk.

Svar:

Du vil få et endelig svar på ditt spørsmål ved å gå inn i skatteavtalen mellom Sveits og Norge. Jeg vil dog anta at det alminnelige domicilprinsippet vil slå gjennom for din beskatning, slik at det er der du både bor og arbeider som vil være avgjørende for hvilket land du skal skatte til. Om skattesatsene er ulike har normalt ingen betydning, og vil ikke gi det landet en ikke arbeider og/eller er bosatt i noen rett til å anvende en høyere skattesats og trekke inn differansen. Men, det er viktig at du melder utflytting fra Norge nå etter endt utdannelse, slik at du ikke lenger er i det norske systemet som kan føre til misforståelser og vansker for deg med å forklare hva som er realiteten for deg, noe som igjen kan gi grunnlag for at norske skattemyndigheter kan anta at du er skattepliktig til Norge.

Med vennlig hilsen, advokat Ådne Jareld

Del denne artikkelen: