Hvor skal jeg skatte?

Publisert: 17.01.2022

Jeg bodde i fjor i Tyskland og jobbet et praktikum i seks måneder. Lønnen var lav, men jeg betalte uansett litt skatt, avgifter, og sykekassepenger. Nå har jeg fått en ny praktikantjobb i Sveits og tjener betydelig bedre. Hvor lenge jobben varer er litt avhengig av om kontrakten blir forlenget, men per dags dato så varer den ikke mer en et halvt år dette året. Jeg betaler skatt, er pliktig til ä betale sykeforsikring her osv. Men har lest at jeg er skattepliktig til Norge og ikke Sveits.

Svar:

Dette avhenger av hvor du er bosatt. Du regnes som bosatt i det landet du har din bostedsadresse og dine "døgnhviler" i 183 døgn eller mer. Du bør uansett innrapportere, i den norske skattemeldingen, dine inntekter i utlandet og den skatt og de avgifter du har betalt under utenlandsoppholdene dine. Norske skattemyndigheter vil så vurdere og avregne din utenlandsskatt i forhold til det du skulle betalt i Norge, om de kommer til den konklusjon at du skal skatte til Norge.

Med vennlig hilsen, advokat Ådne Jareld

Del denne artikkelen: