Hvordan vil fordelingen av arven være uten testamente eller særeie avtaler?

Publisert: 07.11.2023
Emneord:

Min far døde nettopp. Han har vært samboer i over 30 år, og huset de har bodd i - som han har pusset opp/renovert, står i samboers navn. Vi er to voksne barn etter min far, samboer har også to voksne barn. Hvordan vil fordelingen av arven være her? Det finnes ikke noe testamente eller særeie avtaler.

Svar:

Her må det gjøres en konkret vurdering av om din fars innsats gjennom mange års samboerskap kan ha gitt han rett til sameieandeler eller vederlagskrav i samboerens bolig. Dette vil bero på flere forhold, som f.eks. indirekte bidrag/arbeidsinnsats, direkte økonomisk bidrag, verdiøkningen hans bidrag har medført m.m.

Med vennlig hilsen, advokat Trude Stormoen

Del denne artikkelen: