Jeg har gammel gjeld fra tidligere, hvis jeg dør må min kone betale min gjeld?

Publisert: 07.02.2024

Jeg har gammel gjeld fra tidligere. Dersom jeg gifter meg og så plutselig dør må da kona mi da betale gjelden min som hun aldri har hatt noen befatning med?

Svar:

Din kone overtar ikke automatisk noe betalingsansvar for gjeld hun ikke har vært med å tatt opp. På samme måte som andre arvinger vil hun imidlertid bli ansvarlig for gjelden dersom boet overtas til privat skifte. Dette bør derfor ikke gjøres dersom det er mer gjeld enn verdier i boet. Hvis gjelden overstiger di verdier du etterlater deg vil din kone bare måtte velge å la boet stå uskiftet og vil da verken få arv eller påta seg gjeldsansvar.

Med vennlig hilsen, advokat Alina Drazkowski

Del denne artikkelen: