Jeg klarer ikke betale ned gjelden

Publisert: 01.07.2024

Jeg har store problemer med inkasso. Lånte penger fra flere banker i 2016. Grunnet høy rente klarer jeg ikke å betale ned gjelden. Jeg mottar AAP og har ikke råd til advokat.

Svar:

Jeg vil anbefale deg å ta kontakt med gjeldsrådgiver i NAV eller namsmannen for å vurdere om du oppfyller vilkårene for gjeldsordning. Bankene har også en frarådningsplikt/undersøkelsesplikt når det ytes lån. Det kan derfor også være mulig å få slettet noe gjeld dersom banken ikke har oppfylt denne plikten. Hvis du ikke har råd til advokatbistand finnes det noen gratistjenester rundt i landet som f.eks. JUSBUSS i Oslo som muligens kan bistå deg. Du kan også få saken din vurdert av finansklagenemnda. Dette finnes det veiledning om på https://www.finkn.no/

Med vennlig hilsen, advokat Alina Drazkowski

Del denne artikkelen: