Gjeldsproblemer

Innhold

Jeg klarer ikke betale ned gjelden

01. jul 2024 · spørsmål

Jeg har store problemer med inkasso. Lånte penger fra flere banker i 2016. Grunnet høy rente klarer jeg ikke å betale ned gjelden. Jeg mottar AAP og har ikke råd til advokat.

Les mer

Blir vi kvitt gjelden om vi flytter tilbake til Tyskland?

01. jul 2024 · spørsmål

Vi har prøvd å få gjeldsordning siden februar 2020. Namsmannen er ikke i stand til å hjelpe oss. Vi er fra Tyskland, vi vurderer nå å flytte tilbake til Tyskland etter 18 år i Norge. Kreditorene og namsmannen er ikke villig til å finne en løsning ved enten frivillig eller offentlig gjeldsordning. Kan man blir kvitt i gjelden dersom man forlater Norge og starter et nytt liv i Tyskland?

Les mer

Hvordan bli kvitt gammel gjeld?

01. jul 2024 · spørsmål

Jeg har i mer enn 2 år hatt tvungen trekk i lønn. Dette vil likevel ikke minske beløpet grunnet høy rente. Jeg vil etter dette fortsatt skylde rundt 750.000,-. Hva er beste løsning for å bli kvitt gjelden fortest mulig? Om jeg fortsetter i dette tempo vil det ta rundt 6-8 år til.

Les mer

Særegne forhold og gjeldsordning

21. mai 2024 · spørsmål

Hva menes med særegne forhold? Spørsmålet gjelder gjeldsordning på nytt etter at den ble opphevet. Hvordan dette menes for å få gjeldsordning på nytt. Ønsker ett konkret svar. Et annen moment: Hva menes med alvorlig helseproblem? Namsfogden skriver at den det gjelder må ha blitt rammet av ett helseproblem som kan ha sammenheng mellom den det gjelder og gjeldsproblemet. Hva slags helseproblem siktes det til? Gjelder det psykiske problemer? Fysiske problemer?

Les mer

Hvordan bli kvitt inkassosaker?

30. jan 2024 · spørsmål

Er uføretrygdet siden 1997. Har 124 000 i inkassosaker. Hvordan bli kvitt dem?

Les mer

Kan kreditorene slå sammen saker til Namsmannen?

12. des 2023 · spørsmål

Jeg har flere saker hos diverse inkassobyråer som blir mye til sammen, men hver sak er liten. Så har jeg laget nedbetalingsordninger hos alle, men nå kan jeg ikke overholde alle avtalene, så kommer spm: kan inkassobyråene legge sammen alt jeg har av saker og sende det over til Namsmannen eller er hver og en kreditor en sak for seg?

Les mer

Vil sønn overta gjeld når han er myndig?

01. des 2023 · spørsmål

Jeg er en kvinne på 44 år, for 6 år siden jeg mistet mannen min i en fallulykke. Etter han døde kom flere av hans kredittkortgjeld. Leiligheten er solgt og betalt gjelden. På grunn av mine psykologiske problemer flyttet jeg til utlandet. Noen år etter at jeg kom tilbake dukket det opp flere kredittkortgjelder. De begynte å mase meg. Jeg har ikke midler til å betale. Til slutt bestemte namsmannen at det blir ikke trekk inntil økonomien er i orden. Er min sønn ansvarlig for min gjeld når han fyller 18 år?

Les mer

Hva bør man gjøre når man får avslag på sletting av gjeld?

07. nov 2023 · spørsmål

Lånte 63 000 i Lånekassen i 1990-1991 som psykisk syk etter en svært belastende oppvekst. Hadde store psykiske problemer utover -90 tallet der de fleste år var uten fast bolig, uten jobb, og også uten penger fra NAV, eller melde SI om at jeg ikke hadde arbeide eller sende meldekort som ville stoppet renter. Etter 25 år med store utfordringer ble jeg uføretrygdet i 2017 pga pst. Søkte da om å få slettet rest på lån hos SI. Avslag på grunnlag av hensynet til samfunnet. 30 år med trekk. 600k til SI

Les mer

Ønsker å kutte ned på tiden for frivillig gjeldsordning

17. okt 2023 · spørsmål

Jeg har frivillig gjeldsordning på 7 år. Har betalt i 5 år, så det er 2 år igjen nå. Jeg mener det ikke er tungtveiende grunner til at den bør være på mer enn 5 år. Ca. halve gjelden er til Skatteetaten og det var de som ikke godtok 5 år. Namsmannen foreslo 7 år og de godtok dette. Jeg signerte avtalen da jeg var veldig psykisk sliten av det hele og ville bare få til en ordning. Kan jeg be om en tvungen endring hos tingretten?

Les mer

Klage på bank som har gitt uansvarlig mye lån

24. jul 2023 · spørsmål

Min samboer har pådratt seg mye gjeld grunnet spillavhengighet. Han har en gjeld på ca 3 mill med renter, han tok opp lån til 1,5 mill. Han skal søke om gjeldsordning, men jeg syns det er helt sykt at banker bare kan gi ut så mye lån. Er det noe man kan gjøre for å holde bankene ansvarlig for konsekvensene av uforsvarlig kredittgivning? Hvordan gå frem? Og hva vil skje? Kan man vinne en slik sak? Tar det tid? Har man noe form for fri rettshjelp ang dette?

Les mer

Hvordan unngå at sønnens hus brukes på gammel gjeld

01. jun 2023 · spørsmål

Mor kjøpte hus i 2016 som sønn leier. Sønnen har hatt store gjeldsutfordringer (ferdig med gjeldssanering flere år tilbake). Hun ønsker nå at sønnen skal få eie huset, men er redd for at noen kan komme å ta pant i huset pga gammel gjeld. Kan det skje? Sønn påstår inkasso på kr 30’ nå. Kan mor forhindre at noen kan ta pant i huset, inkl sønn som ikke har økonomi til å ha gjeld. Sønn klarer alle faste utgifter på huset som leies. Sønn har giftet seg, og mor vil at huset skal kun eies av han.

Les mer

Vil utdanning påvirke gjeldsordning?

01. jun 2023 · spørsmål

Jeg har søkt på høyskole fra høsten, og nå skal jeg også søke gjeldsordning. Kan utdanningen påvirke utslaget på søknaden om gjeldsordning?

Les mer

Namsmannen har lagt opp til for høyt lønnstrekk

08. mai 2023 · spørsmål

Jeg trenger hjelp i en sak som omhandler trekk i lønn og dagpenger, fra henholdsvis namsmannen og Statens innkrevingssentral. Veldig kort så er det ingen av de som tar hensyn til livsopphold eller boutgifter slik jeg ser det. Finnes det hjelp å få?

Les mer

Økonomiske problemer etter sykdom

04. mai 2023 · spørsmål

Etter periode med alvorlig sykdom og rehabilitering ble jeg i 2022 ufør. Siden 2019 har jeg ikke klart å vedlikeholde foretaket mitt som er et NUF. Jeg eier (solidaritetsansvar) - derfor trekker de nærmere 9000 kr i mnd i forsinkelsesgebyrer fra min private økonomi som tvangsinnkreving. Dialogen med etatene har vært omfattende der både leger og nevrolog har uttalt seg om min situasjon. Jeg står i reell fare for å miste hus og bil da jeg ikke er i stand til å dekke gjeld. Er det håp/hjelp å få?

Les mer

Hva kan kreditor bruke for å dekke krav i konkursbo?

27. apr 2023 · spørsmål

Har mottatt et konkursvarsel om personlig konkurs fra kreditor på 100 000, med frist om å betale innen 14 dager. For 6 år siden tok de pant i aksjene i AS jeg er innehaver av. Kreditor var nummer to til å pantsette aksjene, etter statens innkrevingssentral. Kan kreditor forsyne seg av eiendelene til AS for å dekke krav, eller har de kun råderett over salg/omsetning av selve aksjene, utbytte renter mm? Vil statens innkrevingssentral sin pant være til hinder for kreditors evt krav om utlegg i AS?

Les mer

Stoppe tvangssalg av hus

25. apr 2023 · spørsmål

Huset mitt holder på å bli tvangssolgt og jeg prøver å stoppe det. Gjelden er bare på 92 000 kr og banken min vurderer å gi meg lån nok til å dekke det tross at jeg har annen kreditorgjeld som jeg har nedbetalingsavtaler med. Det er helt på siste tampen før det blir lagt ut nå, i tillegg vil jeg få inn nok kr de neste 3 mnd til å dekke kravet, men de fortsetter å presse for tvangssalg.

Les mer

Kan diagnose forkorte gjeldsordningstid?

24. apr 2023 · spørsmål

Jeg har gjeldsordning nå. Men nylig fått diagnosen ADHD i voksen alder. Kan det påvirke noe av gjeldsordningstiden? Forkorte.

Les mer

Vil erstatning gå til kreditorene?

11. apr 2023 · spørsmål

Jeg har hatt gjeldsproblemer i mange år pga sykdom. Har hatt sosialhjelp og AAP til jeg fikk uføre i januar. Skal søke gjeldsordning. Mitt spørsmål erØ Jeg har 3 saker som kan gi økonomisk gevinst. 1. Klage på ung uføre 2. Norsk Pasientskade 3. Erstatning ang en mobbesak hos «Rettferdighet for taperne». Kan jeg beholde disse pengene om jeg får erstatning for tapt økonomi og livskvalitet eller må det betales inn til kreditorene?

Les mer

Kan namsmannen ta pant i bil gitt i gave?

24. mar 2023 · spørsmål

Jeg har en sønn med stor forbruksgjeld. Jeg har lyst til å kjøpe en billig bil til han (ca 50 000). Jeg er usikker på om han har anledning til å kunne eie denne, eller om namsmannen tar denne. Ikke aktuelt at den står på meg.

Les mer

For høyt gjeldstrekk

21. mar 2023 · spørsmål

Jeg fikk akkurat innvilget uføretrygd. Jeg var yrkesaktiv i 40 år. Måtte avslutte mitt yrkesaktive liv på grunn av sviktende helse. Jeg er gjeldstynget noe som gjør at jeg får stadig svakere helse. I dag fikk jeg netto utbetalt kr 2571 brutto kr 30319 kreditortrekk (eksterne) kr 22897 skatt 4851. Det jeg har og leve av i en måned er kr 2571. Hvordan er dette mulig? Tidligere før innvilget uføretrygd ble jeg trukket kr 8000.

Les mer