Jeg tror ikke jeg er biologisk far til min voksne datter.

Publisert: 21.09.2023

Jeg har en datter på 30 år. Jeg tror at jeg ikke er biologisk far og at moren oppga feil far, antagelig med overlegg. Ved barnets treårsalder ble jeg av moren anklaget og rettslig forfulgt for seksuell misbruk av min datter. Saken endte med forlik i min favør med utvidet samvær til meg, det var en fiktiv anklage som har påvirket mitt og min families liv i svært stor grad. Mor er i dag psykisk syk. Kan jeg få tilbakebetalt barnebidrag? Finnes andre muligheter for oppreisning?

Svar:

Hvis du er usikker på farskapet og ønsker å få det fastsatt, er det mulig å opprette en farskapssak. Da vil det bli gjennomført DNA testing av deg, mor og barn, og man vil deretter få en avklaring på om du er biologisk far eller ikke. Dette kan du få bistand av fra tingretten.

Hvis du blir fritatt for farskapet til barnet, og du har betalt barnebidrag for barnet tidligere, kan du kreve summen betalt tilbake fra folketrygden. Du kan ikke kreve tilbakebetaling fra barnet, moren eller den korrekte biologiske faren til barnet.

Med vennlig hilsen, advokat Cathrine Rieber-Mohn

Del denne artikkelen: