Kan arbeidsgiver la vær å oppjustere lønn?

Publisert: 25.10.2023

Min arbeidsplass ble for et par år siden oppkjøpt og vi skulle beholde lønns- og ansettelsesforhold. Etter årets ferie kom jeg hjem til en e-post om at jeg ikke fikk noen lønnsregulering siden min lønn allerede er mye høyere enn andre i tilsvarende stilling. HR sier jeg må ta det med nærmeste leder men nærmeste leder sier han ikke kan fordele noen penger. det er en tariffbedrift og mine kolleger tjener alle over tariff, men de har altså fått tillegg. Kan arbeidsgiver gjøre dette?

Svar:

I ditt tilfelle, må dette vurderes av din fagforening.

Med vennlig hilsen, advokat Ådne Jareld

Del denne artikkelen: