Kan arbeidstaker ta ut avspasering i form av lønn?

Publisert: 02.11.2023

Vi har en arbeidstaker som har sagt opp i løpet av prøvetiden. Arbeidstaker har sykemeldt seg den siste uken av oppsigelsestiden. Arbeidstakeren har noe avspasering tilgode. Har arbeidstaker rett til å ta dette ut i lønn? I arbeidsavtalen står det; jfr. avtale. Antall timer per uke: 37,5. Barnehagen har et t-bane tilbud, som fører til at enkelte vakter jobber man litt over avtalt arbeidstid. Overtiden tas ut som avspasering innen hvert halvår.

Svar:

En arbeidstaker har alltid krav på lønn for den tiden som vedkommende arbeider. En avtale om avspasering forutsetter at det er mulig å avspasere. Hvis avspasering ikke benyttes, består lønnskravet.

Med vennlig hilsen, advokat Ådne Jareld

Del denne artikkelen: