Kan domstolen bestemme bosted og samværsordning?

Publisert: 27.10.2023

Jeg står i en barnefordelingssak hvor konfliktnivået fra den andre forelderen er høyt. Vi har i over 1 år praktisert 50% samvær da dette har fungert fint for barnet. Barnet er sterkt tilknyttet begge to, foreldrene bor nærme hverandre, begge er gode omsorgspersoner og har gode hjem. Vil det da være mulig at retten ved en hovedforhandling beslutter at dette skal fortsette? Far har nå bestemt seg for å bringe saken inn for retten for å straffe mor.

Svar:

Det skal alltid foretas en konkret vurdering av hva som er til det beste for det enkelte barn. Det er derfor vanskelig å si ut fra de opplysninger som gis om en dommer i deres sak vil beslutte 50/50 i det videre, eller om de eventuelt vil gjøre justeringer i samværsomfanget for den ene av dere.

Det er verdt å merke seg at de aller fleste saker om barn, som kommer inn for domstolene, ender med avtale i form av et forlik. Det er kun en mindre andel av sakene som går til hovedforhandling, hvor domstolen bestemmer den fremtidige bosteds- og samværsordningen.

Det krever særlige grunner dersom domstolen skal dømme delt fast bosted, som i utgangspunktet er en høy terskel. Med et svært høyt konfliktnivå skal det nok mye til at en dommer kommer til at det er til barnets beste. Det betyr like vel ikke at barnet ikke kan ha fast bosted hos den ene, og 50 % samvær hos den andre. Det kommer an på en rekke faktorer, blant annet barnets alder, tidligere erfaringer med samværsordninger, barnets egne ønsker om det er gammelt nok til å si sin mening, avstand mellom foreldrenes bosted mv.

Det kan være lurt å rådføre seg med en advokat, om saken har kommet inn for domstolen. De vil kunne gi helt konkrete råd ut fra deres situasjon.

Med vennlig hilsen, advokat Cathrine Rieber-Mohn

Del denne artikkelen: