Kan en styreformann kreve et salær for tvangssalg?

Publisert: 12.05.2023

Kan en styreformann kreve et salær på 2100 kr+moms angående min sak som går ut på tvangsflytting+tvangssalg av min borettslagsleilighet. Har bodd der i12 år, med kun skriftlige klager ifra styret. Hva kreves for at en blir tvangsflyttet+tvangssalg av min leilighet? Det foreligger ikke noen former for økonomiske mislighold?

Svar:

Om styreformannen kan kreve salær for det arbeidet som han har utført i forbindelse md en fravikelse (tvangsflytting) og tvangssalg vil bli vurdert av namsfogden. Jeg antar det er i begjæringen om tvangssalg og fravikelse at styreformannen har krevd salæret.

Tvangssalg kan pålegges hvis en andelseier har vesentlig misligholdt sine plikter, se burettslagslova § 5-22. Det skal ha kommet minst en skriftlig advarsel før pålegget om salg kommer, med mindre vilkårene for fravikelse etter burettslagslova § 5-23 er oppfylt (fare for ødeleggelse som følge av andelseierens bruk eller oppførsel). Det vanligste misligholdet er manglende betaling, men brudd på ordensregler og vedlikeholdsplikt kan gi grunnlag for tvangssalg hvis bruddene er vesentlige.

Det skal i advarselen være opplyst hva som er det vesentlige bruddet, og at bruddet vil gi borettslaget rett til å kreve borettslagsandelen tvangssolgt.

Hva som vil være et vesentlig misligholdmå avgjøres i den konkrete saken. Mindre brudd som fortsetter over lang tid kan tenkes å samlet sett utgjøre vesentlig mislighold.

Del denne artikkelen: