Kan far få 50 % samvær?

Publisert: 24.03.2023

Far ønsker nå samvær med barnet 50/50. Hun bor hos meg fast og jeg har deg daglige omsorgen. Far har samvær fra onsdag til mandag. Dette er en domsslutning. Barnet tåler ikke frem og tilbake og hun har utviklet angst, hodepine osv. Konfliktnivået er svært høyt mellom far og meg, og jeg isolerer barnet fra dette. Ikke far. Er der det mulig at han kan i retten få 50 % i retten? Barnet bor ikke på samme sted. Far bor 20 min med bil. Kort fortalt.

Svar:

Det er stadig vanligere at barn er halvparten av tiden hos hver av foreldrene. Dette kan være til barnets beste, om foreldrene har et godt samarbeide og barnet fungerer godt i samværsordningen. Dersom konfliktnivået er høyt og barnet har reaksjoner, vil det være argumenter for at en slik ordning ikke er til barnets beste.

Du skriver at dere har en dom som bestemmer bosted hos deg og samvær hos far 5 av 14 netter. For at man skal få endret en dom i saker etter barneloven må man anlegge en ny sak for domstolen, om foreldrene ikke klarer å bli enige ved mekling på familievernkontoret. For at domstolen skal ta saken inn til behandling igjen kreves det "særlige grunner". Som regel vil det at det har gått noen år siden saken var til behandling være tilstrekkelig til at saken skal prøves på nytt, men dette er en konkret vurdering domstolene må gjøre.

Det er vanskelig å si om en endring i samværsordningen vil være til det beste i deres konkrete sak, basert på opplysningene du gir. Dersom dere ikke allerede har vært på familievernkontoret, bør dere ta en tur dit og forsøke å se om dere kan finne ut av det til det beste for deres barn ved mekling. De har også mulighet til å høre barnet, slik at barnets mening kan bli tatt hensyn til når dere vurderer hvordan dere skal organisere samværstiden fremover.

Om dere ikke blir enige på familievernkontoret kan det være fornuftig å drøfte saken med en advokat. Ettersom det er far som ønsker en endring i ordningen, mens du ikke ønsker det, er det ikke noen grunn til at du selv skal ta saken videre til retten. Det er den som ønsker endring som må anlegge en eventuell ny rettslig prosess.

Med vennlig hilsen, advokat Cathrine Rieber-Mohn

Del denne artikkelen: