Kan far kreve 50/50-deling av samvær?

Publisert: 16.03.2023

Kan far kreve kreve 50/50 fordeling på barnet som er 4 år gammelt? Far bor 1 time unna, far har samvær 15 timer ila måneden og god og trygg relasjon til barnet. Samværsavtale er også satt av retten, mor saboterer også samvær jevnt og trutt. Hva kan far gjøre i saken her om å få se barnet sitt mer? Og har far noe å komme med hvis han tar det til retten for å få 50/50 fordeling?

Svar:

Alle løsninger relatert til barn skal ta hensyn til barnets beste. Det er ingen fasitsvar på hvilke løsninger som er best for det enkelte barn.

Umiddelbart høres det lite hensiktsmessig ut med en 50/50 løsning dersom reisetiden mellom foreldrene er en time. Barna vil da ikke kunne gå i samme barnehage hver uke, evt. ha uforholdsmessig lang reisevei. Barnet vil heller ikke ha tilgang til samme vennekrets hver uke, samt at det vil bli utfordringer med å følge opp eventuelle aktiviteter barnet måtte ha i tilknytning til en av hjemmene.

Retten vil nok neppe lande på en delt løsning dersom saken behandles der. Det skal også bemerkes at for det tilfellet at det bes om delt fast bosted vil dette kun kunne idømmes dersom det foreligger særlige omstendigheter. Dette kan typisk være at partene har praktisert dette over tid og dette har vist seg å fungere godt.

Dersom du ønsker å se barnet mer og dette antas å være positivt for barnet ville jeg tenkt i baner av mer samvær i tilknytning til helger og ferier.

Med vennlig hilsen, advokat Torgeir Røinås Pedersen

Del denne artikkelen: