Kan jeg fått erstatning på grunn av tapt utdanning?

Publisert: 20.03.2024

Når jeg var 14 år døde min far brått noe som knakk meg helt sammen. Jeg datt ut fra skole og havnet i kriminalitet og rus. Gikk ut fra ungdomsskole med kun karakter i musikk og heimkunnskap som var fag fra tidigere år. Alle andre karakterer var «ikke grunnlag til karakter pga for stort fravær» Når jeg ble 35 år klarte jeg å komme meg ut av en del dårlige vaner og begynte på utdannelse og tok mastergrad i økonomi. Jeg står jo veldig svakt pga alle de årene jeg har tapt. Kan jeg fått erstatning?

Svar:

Det kan være grunnlag for å søke erstatning i ditt tilfelle. Men; det må da kunne dokumenteres (bevises med sannsynlighetsovervekt) at kommunen (skolen) ikke gjorde nok for å følge deg opp (ansvarsgrunnlag). Det må deretter dokumentere at kommunens unnlatte handlinger er årsaken til ditt økonomiske tap (årsakssmmenheng). Dette er komplekse vurderinger som jeg ikke kan ta stilling til basert på din korte beskrivelse her. Dette må du eventuelt oppsøke en advokat for å få en nærmere vurdering av.

Med vennlig hilsen, advokat Alina Drazkowski

Del denne artikkelen: