Kan jeg nekte å betale fakturaen?

Publisert: 27.05.2024
Emneord: ,

I fjor betalte jeg for et års medlemskap til en IT-tjeneste. Fakturaen oppga et års medlemskap. I går ble jeg kontaktet av selskapet, som fortalte at de hadde gjort en feil i fjor og kun fakturert halvparten. De sendte en ny faktura for den resterende halvparten (som også oppgir et års medlemskap, til samme periode). Jeg forstår at de gjorde en feil, men jeg betalte fakturaen i fjor som oppga et års medlemskap, så jeg er tilbøyelig til å nekte denne nye fakturaen. Har jeg rett til å nekte?

Svar:

Hvorvidt du kan bestride fakturaen kommer an på hva som ble avtalt. Hvis det ble avtalt en sum slik at du allerede på avtaletidspunktet visste at den opprinnelige fakturaen var feil så er du i utgangspunktet forpliktet til å betale det resterende beløpet. Men; hvis prisen ikke var avklart slik at du hadde en berettiget forventning om at du nå har gjort opp din del av avtalen så kan du bestride fakturaen. Hvis du bestrider fakturaen må selskapet eventuelt sende saken til forliksrådet for behandling før de eventuelt kan fortsette å kreve inn pengene ovenfor deg.

Med vennlig hilsen, advokat Alina Drazkowski

Del denne artikkelen: