Kan man få barnetrygd fra flere land samtidig?

Publisert: 23.10.2023

Et barn ble født i Norge. Foreldrene har ukrainsk og latvisk statsborgerskap. Er det lovlig å få barnetrygd samtidig både fra Norge og Latvia/Ukraine?

Svar:

Hva gjelder Latvia så er det EØS-avtalens regler om barnetrygd som gjelder. Disse sier at barnetrygd i utgangspunktet skal betales fra forsørgerens arbeidsland. Dersom det foreligger rett til barnetrygd også fra barnets bostedsland skal disse ytelsene "motregnes" og bostedslandet skal kun utbetale eventuell differanse. Det er for meg ukjent om det finnes noen tilsvarende ordning ifht. Ukraina, men dette bør eventuelt sjekkes med NAV.

Med vennlig hilsen, advokat Alina Drazkowski

Del denne artikkelen: