Oppløsning av samboerforhold

Innhold

Eier samboer utestuen?

02. apr 2024 · spørsmål

Vi satt opp en utestue for 4 år siden. Samboer sto for mesteparten av utgiftene. Nå opphører samboerskapet og han sier han skal rive utestuen og ta den med. Kan han gjøre dette? Jeg har hele tiden stått som eneeier av hus og tomt. Samboer har ikke hatt registrert adresse hos meg.

Les mer

Etter samlivsbrudd fikk partneren min for mye etter salg av bolig, hva kan jeg gjøre?

20. mar 2024 · spørsmål

Samlivsbrudd - oppgjøret etter salg av bolig viser at min partner (x) fikk 145 000kr for mye. Dette visste x med en gang etter oppgjøret var gjort, og brukte bevisst opp pengene. X nekter å betale tilbake og drar ut tiden. Jeg har sendt detaljert utregning, noe oppgjørsavdelingen også har gjort. Hva kan jeg gjøre? Redd for at jeg aldri får de pengene, og er lei av at tiden bare dras ut.

Les mer

Oppgjør etter samlivsbrudd

08. nov 2023 · spørsmål

Samboerforhold tok slutt i sommer. Vi hadde ikke samboeravtale og jeg eier bolig 100 %. Vi har betalt 50/50 på utgifter og har pusset opp for ca 50 000 kr. Hva skjer med disse utgiftene skal de fordeles eller anser en dette som del av husleie? Vi kjøpte bil, kr 69 000, som ble tatt inn i huslån. Beløp er før direkte fra min konto Den ble reg. på min ex-samboer da at hun fikk billigere forsikring. Hun får ikke lån pga studielån, men hevder det er hennes bil da den er reg på henne. Hvem er eier?

Les mer

Hvem eier bilen? Kan jeg kreve fast besøkstid for far til felles barn?

22. jun 2023 · spørsmål

Min tidligere partner og jeg hadde en bil. Jeg betalte for bilen. Ettersom jeg har ikke lappen sendte jeg han pengene via banken, han skrev kun navnet sitt på bilen siden han skulle kjøre den og betale forsikring. I dag sier han at bilen kun er hans. Hva er mine rettigheter her?

VI har felles barn. Han har ikke samvær, kun besøker dem. Kan jeg kreve fast besøkstid slik at han kommer til avtalt tid?

Les mer

Kan man kreve penger fra eksen for ulønnet permisjon?

28. apr 2023 · spørsmål

Min samboer og jeg skal gå fra hverandre. Vi har fått to felles barn hvor jeg har hatt mye ulønnet permisjon pga mangel på barnehageplass men samtidig bidratt med samme beløp til fellesen (betale huslån, regninger, mat etc). Disse permisjonene har utgjort til sammen nesten et år uten lønn for min del hvor jeg da har brukt sparepenger for å betale min del til husstanden. Vi skal nå gå fra hverandre og jeg ønsker å kjøpe han ut. Kan jeg kreve godtgjørelse for tapt arbeidsinntekt i perioden?

Les mer

Eksen krever deler av campingvogn

26. apr 2023 · spørsmål

Jeg gikk nylig ut av et forhold med en. Vi har aldri hatt noe delt økonomi, min lønn var min og hennes var hennes. Selv når jeg tidligere har spurt om vi skulle ha en felles konto der vi begge kunne ha kontroll. Men ble aldri noe tema videre. Jeg har jobbet og tjent mitt samt kjøpt en bil og camping. Hu mener nå at hu skal ha 50 % av camp uten å ha betalt noe inn. Jeg har stått for all kost samt betaling av leie. Og har vert tydelig på at vi ikke har felles økonomi og at dette er mitt. Hva er rett og galt?

Les mer

Rettigheter ved samlivsbrudd og dødsfall

26. apr 2023 · spørsmål

Mann har særeie på gård. Han har ikke barn, jeg har 3 fra tidligere forhold. Min leilighet ble solgt og penger brukt i fellesskap til oppussing og møblering av gårdens hus som felles bolig uten spesifisering. Hva skjer ved dødsfall, eventuelt ved ekteskapsoppløsning?

Les mer

Ekssamboer vil overta felles bolig

18. apr 2023 · spørsmål

Jeg eier hus sammen med ekssamboer. Foreldrene mine har stått som kausjonister for lånet. Han vil nå kjøpe meg ut med ny kjæreste. Hvordan kan dette løses på best mulig måte?

Les mer

Uenig med samboer om oppgjør for hus

04. nov 2022 · spørsmål

Jeg og min samboer har gått fra hverandre. Hun ønsker å beholde huset. Hun mener det er urimelig å kjøpe meg ut uten at hun får noen ekstra kroner. Hun begrunner dette i at det blir feil om jeg skal ha bodd sammen med henne "gratis" og vil definere en slags leiesum for tidsperioden. Hun eier 55 % av boligen og jeg 45 %. Jeg ønsker å ta utgangspunktet i taksten og trekket fra lånet og fordele summen som gjenstår basert på eierandel. Hva er rett og rimelig og regler vi må forholde oss til?

Les mer

Ekssamboer krever overskuddet fra boligsalg

17. aug 2022 · spørsmål

Jeg og min tidligere samboer har eid ett hus sammen i 6 år. Vi eier huset 50/50. Taksten da vi kjøpte huset var 3,4 og nå er taksten 3,3 mill. Vi betalte 2,8 mill for huset. Han sier at siden han har betalt det meste av oppussingen av huset, så skal han ha tilbake alle pengene han har lagt i det ved ett oppgjør. Han nekter å selge boligen, og vil ikke betale meg ut halvparten av takst. Hva har jeg krav på i en slik sak? Kan han kreve alle pengene han har lagt i huset tilbake?

Les mer

Har samboer krav på en andel av leiligheten?

08. mar 2022 · spørsmål

Jeg eier en leilighet, denne kjøpte jeg før jeg møtte min samboer. Jeg betjener mitt eget lån 100 %. Hun betaler ikke noe leie til meg, vi deler bare på alt av felleskostnader, strøm, tv/Internett og forsikring av felles hund. Noen venner snakket om at en samboer har krav på 50 % av leiligheten etter man har bodd sammen i mer enn 2 år. Stemmer dette? Vi har ikke noe samboerkontrakt.

Les mer

Kreve leie av tidligere samboer

08. mar 2022 · spørsmål

Jeg leide en leilighet med en tidligere kjæreste for rundt 2-3 år siden. Jeg sto oppført på leiekontrakten, men huseier bekreftet at han også leide leiligheten på en skriftlig lapp. Samboeren min betalte aldri leie. Jeg betalte hele leien selv på 15 000. Jeg gikk ifra han, og han flyttet tilbake til hjembyen sin. Det var avtalt at han skulle betale leien, men det gjorde han aldri. Har jeg rett på den ubetalte leien som han skulle betale meg? Vi leide leiligheten i ca 6 mnd.

Les mer

Avtale om salg av bolig mellom samboere

08. mar 2022 · spørsmål

Samboer og jeg eier et hus sammen 50-50. Nå skal jeg kjøpe ut han, men vi ønsker en kontrakt angående om jeg skulle selge før det har gått 18 mnd, så skal han ha halvparten av overskuddet av salget. Er dette juridisk bindende nok om begge to signerer, eller må det gjøres på en annen måte?

Les mer

Dokumentavgift og samlivsbrudd

17. feb 2022 · spørsmål

Meg og min samboer er midt i et samlivsbrudd, og hun ønsker å kjøpe meg ut av huset. Vi oppfyller ikke kravene om fritak for dokumentavgift, så denne må betales. Er dette da noe vi skal dele på, eller vil hun som kjøper måtte ta den regningen?

Les mer