Kan man heve bilkjøp hvis leveransen er forsinket?

Publisert: 24.04.2023

I 2022 bestilte vi en bil via en bilforhandler med leveringstid november 2022. Vi tok kontakt med dem i slutten av november, og fikk bilen har estimert ankomst i mars 2023. Vi tok kontakt med dem igjen, og fikk vi beskjed at bilen befinner seg i Drammen på grunn logistikkproblem. Vi lurer på om vi kan trekke oss fra kontrakten uten noe kostnader til oss.

Svar:

Dette vil avhenge av avtalen som dere har inngått med forhandleren. Jeg regner med at dere har kjøpt bilen som privatpersoner, og at det er forbrukerkjøpsloven som gjelder for avtalen.

Utgangspunktet i forbrukerkjøpsloven er at ved for sen levering kan forbrukeren sette en rimelig tilleggsfrist for levering. Blir ikke varen levert innen tilleggsfristen, kan forbrukeren heve kjøpet, se forbrukerkjøpsloven § 23. Men dette avhenger av hva som er avtalt med tanke på leveringstidspunktet. Det kan være i kontrakten angitt et tidsrom for levering, som kan være ganske stort. Hvis bilen blir levert innenfor det avtalte tidsrommet, vil leveringen ikke være forsinket.

Dermed er det veldig viktig å se hva avtalen sier om leveringstid og vilkårene rundt levering, for å avklare om det er oppstått noen forsinkelse i leveringen i henhold til det som er avtalt. Hvis leveringen er forsinket, må det også gis en rimelig tilleggsfrist for levering. Hva som er rimelig vil variere fra kjøp til kjøp. Kjøp av en bil som skal fraktes til Norge fra utlandet vil kreve en lengre tilleggsfrist enn levering av bananer fra en vanlig butikk.

Hvis dere velger å gå fra kjøpet uten at det er forsinket levering og dere har ikke gitt noen tilleggsfrist, vil det kunne anses som en avbestilling som gir selgeren rett til å kreve erstatning for det tap selgeren lider, se forbrukerkjøpsloven § 41.

Jeg vil anbefale dere å få noen til å se nærmere på avtalen dere har inngått, for å avklare om leveringen er forsinket, og hvilke handlingsmuligheter dere har.

Del denne artikkelen: