Flere filtre

Kompetanse

Rolle

Språkkunnskap

Duc Van Nguyen

Advokatfirmaet Judicium DA

Advokat med erfaring som politiadvokat og skattejurist. Interesse for et bredt spekter av juridiske områder, spesielt innenfor strafferett, skatterett, arve- og familierett, arbeidsrett samt trygderett og utlendingsrett. Arbeider også en del med kjøpsrett.

Alf Johan Knag

SANDS Advokatfirma DA

Spesialkompetanse innen byggejuss (entrepriserett). Bistår ved kontraktsinngåelse og gjennomføring av byggeprosjekter, samt forhandlinger og tvisteløsning/prosedyre. Bistår også med søknader om bygging/regulering og andre offentlige tillatelser, naboklager mm. Praksisen omfatter også kjøp og salg (bl.a. saker om mangler ved fast eiendom), husleierett, eiendomsrett og tingsrett (hevd, sameie, naborett, bruksrett mv.)

Jan Ivar Brataas

Advokatene på Nordstrand AS

Særlig kompetanse i plan- og bygningsrett, avtaleutforming og fast eiendoms rettsforhold generelt.