Kan man si opp en som er sykemeldt?

Publisert: 14.06.2022

Vi ansatte en person den 24/3-22 med prøvetid på 3 mnd. Innser ganske tidlig at hen ikke er nok faglig dyktig. Tok en samtale med hen for å gi veiledning og en advarsel 25/4 i håp om forbedring. Ser etter et par uker at her trengs mer utdanning og tenker på å gi oppsigelse, men velger å vente med info om drøftingsmøte til etter pinsen. 2/6 blir hen sykemeldt, og det ser ut som at hen ikke kommer tilbake på lenge. Kan oppsigelse gis nå i slutten av prøveperioden selv om om hen ble sykemeldt?

Svar:

Dette var en lei sak. Terskelen for oppsigelse er noe lavere i prøvetiden, enn etter prøvetidens utløp. Det er likevel arbeidsgiver som må dokumentere at det foreligger saklig grunn til oppsigelse i prøvetiden, da gjerne begrunnet i arbeidstakers manglende tilpasning til arbeidet og/eller manglende faglig dyktighet eller pålitelighet. Prøvetiden går ganske raskt unna, så min anbefaling er alltid å avtale seks måneders prøvetid og bruke prøvetiden godt.

Selv om arbeidstaker nå er sykmeldt, kan arbeidsgiver innkalle til drøftingsmøte iht. aml. § 15-1. Så lenge en eventuell oppsigelsen ikke er begrunnet i sykdom, men i andre forhold, kan det være saklig grunnlag for oppsigelse. Vær likevel obs på at arbeidsgiver får en tyngre bevisbyrde ved oppsigelse av sykmeldt arbeidstaker, fordi arbeidsgiver må sannsynliggjøre at det ikke er sykdommen men andre forhold som har medført beslutning om oppsigelse.

Drøftingsmøte gjennomføres for å få alle fakta på bordet, før beslutning fattes. I møtet kan arbeidsgiver fremlegge de fakta som foreligger vedr. manglende faglig dyktighet mv. Deretter må arbeidstaker få ordet til å forklare sitt syn på saken. Pass på at beslutningen vedrørende arbeidsforholdet og en eventuell oppsigelse fattes tidligst dagen etter drøftingsmøtet.

Med vennlig hilsen, advokat Vibeke Lærum

Del denne artikkelen: