Kan ny arbeidsgiver gå fra kontrakt før jeg har begynt?

Publisert: 20.10.2023
Emneord: ,

Jeg ble i slutten av september tilbudt stilling hos ny arbeidsgiver, jeg takket gladelig ja og signerte kontrakten. Jeg sa opp min nåværende jobb da jeg hadde signert, og har siste arbeidsdag den 30. november. I midten av oktober ringer ny arbeidsgiver meg og forteller at de ser seg nødt til å trekke/annullere stillingen basert på økonomiske forhold i firmaet. Nå står jeg uten jobb 1.des. Er dette lov? Har jeg krav på noen kompensasjon?

Svar:

Du har inngått en arbeidsavtale som binder din nye arbeidsgiver. Din nye arbeidsgiver må derfor si deg opp med saklig grunn og formelt korrekt. Du har krav på en oppsigelsesfrist og avtalt lønn i oppsigelsestiden. Neste spørsmål blir opp oppsigelsen er gyldig, dvs. om den har saklig grunn, noe arbeidsgiver må bevise/sannsynliggjøre. Oppsigelsen må også være formelt korrekt i henhold til arbeidsmiljøloven. Om det eneste som din nye arbeidsgiver har foretatt seg er å ringe deg, så er ikke de formelle reglene i arbeidsmiljøloven oppfylt. Denne muntlige oppsigelsen er altså ugyldig og du har krav på stillingen og din avtalte godtgjørelse/lønn/goder etc. inntil en eventuelt fremtidig gyldig oppsigelse foreligger og oppsigelsesfristen/-tiden er utløpt.

Med vennlig hilsen, advokat Ådne Jareld

Del denne artikkelen: