Kan utdannelse påvirke sjansen for gjeldsordning?

Publisert: 14.06.2023

Jeg har søkt på høyskole fra høsten, og nå skal jeg også søke gjeldsordning. Kan utdanningen påvirke utslaget på søknaden om gjeldsordning?

Svar:

Ja, utdanning kan påvirke utfallet. Skal du få gjeldsordning skal du ansees å være varig ute av stand til å dekke dine gjeldsforpliktelser. Hvis du får en utdanning som tilsier at du vil kunne få en stabil inntekt i fremtiden skal det mer til for å anse dette vilkåret oppfylt.

Med vennlig hilsen, advokat Alina Drazkowski

Del denne artikkelen: