Kjøp av eiendom fra uskiftebo

Publisert: 28.06.2023
Emneord: ,

Min far som sitter i skiftet bo, har solgt og overdratt eiendommen til meg. Jeg har betalt ut mine 2 søsken i forhold til morsarv. Når han dør, har da mine søsken krav på eiendommen? Hva med innbo og løsøre?

Svar:

Hvis du har kjøpt eiendommen, så tilhører den deg, og ikke uskifteboet. Det er kun det din far eier når han dør som skal fordeles i arv.

Om innbo medfulgte, kommer an på hva dere har avtalt.

Med vennlig hilsen, advokat Trude Stormoen

Del denne artikkelen: