Har mor råderett over hele eiendommen?

Publisert: 22.04.2024
Emneord: ,

Min mor fikk i 44 overført eigedom frå sin bestefar. Skjøtet er tinglyst. Min far døde i 91, det blei då utferda uskifteattest frå skifteretten som viser at min mor har overtatt boet i uskifte på de vilkår som er fastsatt i lov om arv (lov av 3. mars 1972 nr. 5) kap. III. Uskifteboet omfatter hele boet, - alt ektefelle eier. Min mor døde i 2023. Er det riktig at ho i testamentet kan dele heile eigedommen på sine arvinger, altså har ho råderett over heile eigedommen, jf. krav til pliktdelsarv?

Svar:

Når man overtar i uskiftet bo, vil alt gjenlevende eide og erverver, samt alt avdøde etterlot seg gå inn i uskifte ( forutsatt felleseie). Eventuelle skjevdelingskrav kan ikke gjøres gjeldende i uskiftebo. Så med mindre det var ektepakt om særeie og bestemt rett til å sitte i uskifte med særeie mellom foreldrene, eller bestemt av bestefar at eiendommen skulle være mors særeie, så vil eiendommen være felleseiemidler, og verdien skal dermed deles likt mellom far og mors slektsarvinger. Da kan heller ikke mor i testament bestemme over hele eiendommen, dersom det er mer enn hennes halvdel av uskifteboet. Se lov om arv og dødsboskifte § 22 og 29.

Med vennlig hilsen, advokat Trude Stormoen

Del denne artikkelen: